Praktický lékař

Ordinace nabízí komplexní služby preventivní a primární péče praktického lékaře pro dospělé. Kromě standardních služeb nabízí také:

Pokud potřebujete praktického lékaře, tak naše ordinace má v současné době volné kapacity pro nově registrované pacienty. Rádi Vás přivítáme v našem zařízení. Bližší informace na telefonu +420 542 215 306.

Rozdělení ordinačních hodin

Ordinační hodiny jsou rozděleny, vybrané časy jsou vyhrazené pro akutní ošetření a ostatní pro objednané pacienty. Pacienty objednáváme k závodním či preventivním prohlídkám, nutným k vyplnění různých formulářů, pro řidičský či zbrojní průkaz atd. na telefonu 542 215 306, 734 202 435.

Prosíme o dodržování rozdělení hodin, čímž omezujeme šíření banálních infekcí mezi zdravou populací.

Odběry krve probíhají denně 7:00 – 9:00, není potřeba se objednávat. Výsledky vyšetření a případné informace od lékaře obdržíte na tel. 734 202 436 - pondělí 14:30 - 15:00, středa 14:00 - 15:00, pátek 12:00 - 12:30.

Pracovnělékařské služby

Na základě zákona 373/2011 Sb. musí zaměstnavatel zajistit zaměstnancům a uchazečům o zaměstnání pracovně lékařské služby u poskytovatele těchto služeb. LCZEP s.r.o. v rámci pracovně lékařských služeb poskytuje:

Za tímto účelem je se zaměstnavatelem sjednána Smlouva o poskytování pracovně lékařských služeb. V případě zájmu o tyto služby je možné se dohodnout na e-mailu eliska.brouskova[zavináč]lclazne.cz

Očkování firemních zaměstnanců

V rámci pracovně lékařských služeb nabízíme zajištění očkování Vašich zaměstnanců. Protože je očkování považováno za nejspolehlivější ochranu a prevenci proti nejrůznějším chorobám a některá dětská očkování ani po prodělání nemoci neposkytují dlouhodobou ochranu, je pro dospělé vhodná celá řada očkování, která mají prokazatelně pozitivní vliv
na ochranu zdraví, ať už v prevenci proti chřipce, pnemokokům, planým neštovicím, žloutence typu A a B či rakovině děložního čípku. Postarejte se o své zaměstnance, zajistěte  jim dostatečnou prevenci u nejčastějších onemocnění, nabídněte benefity s nevyčíslitelnou hodnotou.

Infekční žloutenka neboli hepatitida je nakažlivé onemocnění způsobené viry, které napadají jaterní tkáň. Virus žloutenky typu A se vylučuje stolicí, je vysoce infekční a odolný. Nejčastěji se přenáší nepřímou cestou pozřením kontaminovaného jídla či nápoje. Žloutenky typu B se přenáší tělními tekutinami - krví, spermatem či vaginálním sekretem. Možný je také přenos poraněním o pohozenou jehlu(narkomani), riziko je také při ošetřování krvácející zraněné osoby. Dospělí starší 23 let nejsou proti žloutence typu B očkováni a měli by očkování zvážit.

Chřipka je vysoce nakažlivé horečnaté onemocnění dýchacích cest způsobené nejčastěji chřipkovými viry A a B. Chřipka se vyskytuje každý rok nejčastěji v zimních měsících, každoročně postihne 10 % světové populace a v době pandemie dokonce 40 - 50 %. Přenáší se kapénkovou infekcí. Na rozdíl od běžných virových infekcí horních cest dýchacích, jež probíhají vesměs mírně, je chřipka závažné onemocnění. Každoročně zapříčiní úmrtí tisíců lidí na celém světě. (1x ročně)

V posledních letech u nás zaznamenáváme zvyšující se výskyt onemocnění klíšťové encefalitidy. Podle počtu hlášených případů patří Česká republika mezi nejvíce postižené země v Evropě. Průběh onemocnění bývá mírnější u dětí než u starších osob, stejně jako výskyt komplikací a dlouhodobých následků. Očkování lze proto doporučit všem dospělým, zejména těm, kteří jsou často vystaveni možnosti chytit klíště. (3 dávky)

V případě zájmu nás kontaktujte, připravíme časový harmonogram očkování dle Vašich možností.

onemocnění a četnost očkování
chřipka1x ročně
klíšťová encefalitida3 dávky, druhá dávka se aplikuje za 1 až 3 měsíce, třetí dávka se aplikuje za 5 až 12 měsíců po druhé dávce, první přeočkování se provádí po 3 letech od podání třetí dávky


hepatitida A2 dávky, druhá dávka se aplikuje za 6 až 18 měsíců
hepatitida A + B3 dávky, druhá dávka se aplikuje za 1 měsíc a třetí dávka se aplikuje za 6 měsíců po první dávce