Blefaroplastika - plastická operace (korekce) víček

Stárnutí se v oblasti očí projevuje nadbytkem a uvolněním kůže očních víček a vyklenováním tukových váčků pod kůži. Tyto změny způsobují vznik kosmeticky nepříznivých kožních převisů a vyklenutí tukových váčků v oblasti horních i dolních víček. Projeví se jako opuchlá a večer unavená víčka a jako „ pytlíky pod očima“.

Blefaroplastika slouží k odstranění nadbytečné kůže a svalu na horních nebo dolních víčkách a odstranění nadbytečných tukových váčků. Cílem operace zlepšení vzhledu očních víček.

Před operací

Podmínkou operace je dobrý zdravotní stav, nesmíte užívat žádné léky, které zvyšují krvácení. Průběh operace i pooperačního období vám podrobně vysvětlím při konzultaci.

Operace se provádí ambulantně, v místním umrtvení, ihned po zákroku odcházíte domů, je nutné si zajistit doprovod.

Průběh operace

Operace horních víček

Chirurgické řezy jsou vedeny podél velmi pečlivého nákresu na kůži. Ten je zvolen tak, aby jizvy zůstaly skryté pod přirozenými kožními záhyby na horních víčkách. Poté je oblast injekčně infiltrována místním anestetikem a je odstraněn nadbytek kůže a část kruhového svalu víčka. Dále jsou vypreparována 2 tuková tělesa a je odstraněn nadbytečný tuk. Chirurgický řez je uzavřen pomocí jemných stehů. Operace trvá asi 45 minut.

Operace dolních víček

Na dolních víčkách je veden řez těsně pod řasami podél víčka. Kůže je jemně odpreparována od svalu, čímž si umožníme přístup do oblasti tukových těles, která zredukujeme. Poté je odstraněn nadbytek kůže a zavěšen kruhový sval dolního víčka. Nakonec jsou rány uzavřeny jemným stehem. Operace trvá asi 1 hodinu.

Pooperační průběh

První 2-3 dny po operaci se běžně vyskytují otoky očí a krevní podlitiny. Spát je vhodné s podloženou hlavou. Ze začátku je vhodné dodržovat klidový režim a na oblast očí přikládat chladné obklady, vylučte všechny aktivity zvyšující krevní tlak. Rány mohou bolet, proto se vybavte vhodnými léky tlumícími bolest (např. Paralen, Ibalgin apod.). Stehy jsou obvykle ponechány po dobu 4-6 dnů, návrat k normálním aktivitám po prvních 1-2 týdnech. Definitivní výsledek operace bývá patrný po cca 3 měsících, až po úplném odeznění pooperačního otoku a vyzrání jizev.

Rizika

Operace bývá spojena kromě jiného s otokem tkání víček, krevními podlitinami víček (hematom), podrážděním spojivek ev. pálením očí, světloplachostí a slzením. Kromě toho mohou vzniknout komplikace jako je infekce, menší rozdíl ve velikosti a tvaru víček a očních štěrbin v důsledku nepravidelností kůže, mírná asymetrie, přetrvávající tah zbytnělých jizev, ektropia (odchlípení dolního víčka nebo jeho části), pooperační výsledek závisí také na individuálním hojení pacienta.