Odstraňování mateřských znamének

Znaménka jsou běžnou záležitostí na lidské kůži, rozdílný je pouze jejich počet a struktura. Jako nebezpečná označujeme ta znaménka, z kterých by se za nějaký čas mohl vytvořit nádor - tzv. melanom. Téměř polovina melanomů se objeví právě na podkladu znaménka. Za riziková znaménka jsou považovány ty, jejichž tvar je nesymetrický, mají rozpité ohraničení, mění barvy, svědí, krvácí nebo se u nich objevuje růžový zánětlivý lem. V mnoha případech se u rizikových znamének objevuje černá barva a jsou obvykle větší jak 5 mm v průměru. Běžnou praxí je obvyklá kontrola znamének u rizikových pacientů jedenkrát za půl roku.

Vyšetření probíhá za pomocí dermatoskopu. Dermatoskop znaménko nebo pihu zvětší, což umožní lékaři jej lépe diagnostikovat.

Dermatoskop je optický přístroj ("světelná lupa"), který dovoluje podrobnější prohlídku kožních lézí a umožní na základě dermatoskopických kritérií přesnější určení původu jednotlivých kožních afekcí (zejména pigmentových naevů-znamének). Využití má obzvlášť v prevenci kožních onkologických změn. Vyšetření je součástí dermatologické prohlídky v případě potřeby.

Odstraňování mateřských znamének včetně histologického vyšetření klasickou excizí je hrazeno zdravotní pojišťovnou. Stehy odstraňuje všeobecná sestra cca 10 – 14 dní po výkonu na základě konzultace s ošetřujícím dermatologem.

Výsledek histologického vyšetření sdělí pacientovi ošetřující dermatolog.

náhled videa