Fotodynamická terapie (PDT)

Fotodynamická terapie (PDT) je metoda používaná především k léčbě nemelanomového nádoru kůže, basocelulárního karcinomu a aktinických keratoz na špatně přístupných oblastech těla, hlavně obličeje, hlavy a krku, kde v léčbě selhaly jiné léčebné metody. V těchto případech je léčba plně hrazená ze zdravotního pojištění.

PDT je léčebná metoda založená na selektivní fotosenzibilizaci tkáně pomocí místně aplikovaného fotosenzibilizátoru (krém XY), který zvyšuje citlivost na světlo. Po ozáření takto ošetřeného ložiska viditelným světlem dochází k reakci, která způsobí poškození tkáně na úrovni různých buněčných struktur a dochází k destrukci nádorového ložiska. K PDT se využívá červené světlo o vlnové délce 635 nm. Jako zdroj záření používáme Omnilux, certifikovaný pro fotodynamickou terapii.

Předností této terapie je úplné zničení poškozené tkáně, aniž by byly zasaženy normální zdravé buňky, což zajišťuje dobrý kosmetický efekt. Výhody metody spočívají v tom, že je bezpečná vůči pacientovi, má výborný kosmetický efekt bez tvorby jizev, umožňuje zničení nádorových buněk a nepoškozuje okolní zdravou tkáň. Úspěšnost vyléčení je u basaliomů 75 %, u povrchových basaliomů dokonce 95 %. Lze ji používat především u pacientů, u kterých by byl chirurgický zákrok kontraindikován (pacient s poruchou koagulace, polymorbidní pacient, obtížně chirurgicky řešitelná lokalizace). Mezi nevýhody patří časová náročnost, nutnost zákrok opakovat, u citlivých jedinců pocit bolesti a pálení při ozařování (vhodná premedikace podáním analgetika).

Průběh fotodynamické terapie

Je potřeba upozornit, že v den terapie pacient přichází k ošetření ve dvou na sebe navazujících krocích s intervalem 3 hodiny. Je potřeba si na léčbu vyhradit časový prostor.

Přípravná fáze

Povrch kůže je třeba před zákrokem připravit. Povrch kůže očistíme lokálním antiseptikem a malou kyretou odstraníme šupinky a krusty. Krém aplikujeme pomocí dřevěné špachtle v souvislé vrstvě silné 1 mm asi 5 až 10 mm za viditelné hranice léze. Poté překryjeme nepropustnou fólií (okluze k lepšímu průniku krému do kůže) a současně neprůsvitnou folií (například aluminiovou) zabraňující průniku světla. Necháme působit 3 hodiny. K utlumení bolesti podáváme pacientům 1 hodinu před zákrokem analgetikum (například paracetamol).

Druhá fáze

Po třech hodinách zbytky krému z povrchu ložiska odstraníme sterilním čtvercem gázy namočeným ve fyziologickém roztoku. Před vlastním výkonem si ošetřující personál i pacient chrání zrak brýlemi s UV filtrem.

Pacienta uložíme na lehátko, polohu volíme podle lokalizace nádoru. Hlavice přístroje emitující červené světlo o vlnové délce 635 nm je nastavena ve vzdálenosti 5 až 8 cm od ozařované oblasti. Ozařování podle zvolené dávky (J/cm2) trvá 8 až 10 minut. Po dobu záření předcházíme nežádoucím pocitům bolesti a pálení chlazením vzduchem (ventilátor). Při zvýšené intenzitě bolesti můžeme zářit frakcionovaně nebo můžeme prodloužit vzdálenost mezi ozařovaným ložiskem a lampou.

Po zákroku

Pacient je upozorněn na možnost vzniku erytému a edému v prvních třech dnech po výkonu a na možný rozvoj pustulace, krustace až nekrózy ložiska do týdne po zákroku. Vzhledem ke zvýšené citlivosti na UV záření musí pacient používat fotoprotekci a ložisko promazávat zklidňujícím krémem. Léčba se opakuje jednou měsíčně, alespoň třikrát.

Další použití

Dále lze PDT metodu použít pro léčbu těchto onemocnění: