Fokusová terapie, excimerovým světlem

Excimerové 308 Nm UV světlo je monochromatické excimerové světelné záření používající XeCI jako zdroj záření pro vyvolání apoptózy buněk a zlepšení syntézy pigmentu. Díky svému přesnému zacílení je tento způsob léčby velmi efektivní u mnoha kožních nemocí. Pro jeho vysokou účinnost, časovou nenáročnost a nimimální vedlejší účinky se jedná o nejefektivnější způsob léčby psoriázy (lupénky) a vitiliga.

Léčba tímto přístrojem je rychlá, bezbolestná a pro pacienta časově nenáročná.

Psoriáza

Psoriázová ložiska snesou oproti zdravé kůži daleko vyšší dávky UVB záření a toto právě dokáže excimerové světlo vygenerovat. Výhodou je také naprosto přesně cílený paprsek, který dopadá pouze na postižené místo a zdravou kůži nepoškodí. Záření je také několikanásobně intenzivnější než u ostatních druhů UV lamp. Excimerové světlo je na pokožku vedeno aplikačním otvorem, který se přizpůsobuje velikosti ložiska.

Po dvou až třech týdnech pacienti pozorují viditelné zlepšení a optimálního výsledku je dosaženo po šesti až dvanácti sezeních. Na tato sezení může pacient přicházet jedenkrát až dvakrát tádně. Celá procedura zabere cca 15 min.

Léčbu psoriázy excimerovým světlem máme nasmlouvánu se všemi zdravotními pojišťovnami mimo pojišťoven 211. Při platbě v hotovosti je účtována cena od 150 do 500 Kč dle ošetřovaných lokalit.

Vitiligo

Excimerové světlo lze použít nejen na léčení psoriázy, ale také vitiliga. Jedná se o kožní onemocnění při němž dochází ke ztrátě buněk, tvořících kožní pigment. Projevuje se tak, že má pacient na těle světlé, jasně ohraničené skvrny bez přítomnosti pigmentu.

A tak jako u léčby lupénky je excimerovým světlem ozařováno přímo postižené místo a stejně tak je dosahováno velmi příznivých výsledků.

Naše lékařské centrum je jediné na jižní Moravě, kde je možné podstoupit léčbu tímto přístrojem.