Soňa Švagríková

Profesní kariéra

2003 – 2007 
Střední průmyslová škola chemická Brno
2007 – 2013ITW PRONOVIA, s.r.o.
2013 – 2015klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno
2015 – 2016psychiatrická klinika FN Brno
2016 – 2019Vyšší odborná škola zdravotnická Brno
2019
všeobecná sestra
od 2019Lékařské centrum zdraví a estetické péče

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ, certifikáty