Petra Trojanová

Profesní kariéra

1996ukončení LF MU Brno, obor všeobecné lékařství
1996 – 1997roční základní vojenská služba VLA JEP Hradec Králové
1997 – 2006voják z povolání
1997 – 1999předatestační praxe ve Vojenské nemocnici Brno
2000 – 2002náčelník posádkové ošetřovny Rosice u Brna
2002 – 2006dermatovenerologické oddělení VN Brno, zástupce primáře oddělení
2005 – 2012doktorské studium, LF MU Brno
od 2007Lékařské centrum zdraví a estetické péče
2015 – 2017odborný konzultant, Krajský úřad Jihomoravského kraje

Atestace

Další vzdělávání

Cerifikáty

Členství v odborných společnostech