Marie Bursová

Profesní kariéra

1985 — 1979Univerzita J. E. Purkyně, lékařská fakulta
1985 — 1987sekundární lékařka Nemocnice Milosrdných bratří Brno
1987 — 1994obvodní lékařka Poliklinika Libušina třída 4, Brno
1996 — 2007obvodní lékařka Zdravotní centrum Valoušek, Brno
2007 — 2012obvodní lékařka Cenap, Vodní 13, Brno
2013obvodní lékařka Úrazová nemocnice Brno
2014 — 2016obvodní lékařka Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno
od 2017Lékařské centrum zdraví a estetické péče

Členství v odborných společnostech