Historie

­

Od svého založení sídlilo Lékařské centrum v centru Brna na Masa­rykově ulici, ale od října 2013 se přestěhovalo do prostor bývalých Městských lázní na Kopečné ulici. Tato funkcio­nalistická stavba po­chá­ze­jící z roku 1928, posta­vená podle návrhu významného brněnského architekta Bohuslava Fuchse je jistě důstojným sídlem tohoto soukromého lékařského zařízení, které svojí náplní vlastně navazuje na původní účel budovy, jako očistného a léčebného zařízení.